Materiologinių sąlygų modeliavimas naujos kartos HARMONIE modeliu, vartinant radioaktyvių medžiagų sklaidą avarijų metu


Materiologinių sąlygų modeliavimas naujos kartos HARMONIE modeliu, vartinant radioaktyvių medžiagų sklaidą avarijų metu
Jasinskas R; Maršalka A; Šulskus J; Macernis M; Augulienė V; Kazlauskas M; Lunytė E
Visuomenės sveikata (Public Health) 2012, 2, 31–35
2012