Skip to content

Conferences

until 2016

23 Kvantinės chemijos ir fizikos skaičiavimų automatizavimas panaudojant superkompiuterius M. Mačernis (oral) Šeštoji jaunųjų mokslininkų konferencija (LMA) „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ 2016, Vilnius, Lithuania

22 Quantum chemical study of excited states of phthalocyanine-carotenoid light harvesting antennae S. Malickaja, M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas FM&NT-2015: Functional materials and nanotechnologies 2015, Vilnius, Lietuva

21 Raman, 11Bu+ excitation state spectra of Carotenoids in solvent, protein and crystals: a DFT study Mindaugas Macernis (oral) Perspectives in highly caonjugated molecules calculations 2014, Courchamps, Prancūzija

20 Study of artificial light harvesting antennae by quantum chemical methods Svetlana Malickaja, Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus, Leonas Valkunas 11th Nordic Femtochemistry Conference 2014, Vilnius, Lietuva

19 A Dft Study Of Resonance Raman And Optical Absorbtion Spectra Of Carotenoids Mindaugas Macernis 11th Nordic Femtochemistry Conference 2014, Vilnius, Lietuva

18 Study of Artificial Light Harvesting Antennae by Quantum Chemical Methods Svetlana Malickaja, Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus, Leonas Valkunas 15th International Conference on Density Functional Theory and its Applications 2013, Durham, Jungtinė Karalystė (UK)

17 Karotinoidų rezonansinio Ramano ir optinės sugerties spektrų modeliavimas M. Mačernis, S. Malickaja, J. Šulskus, L. Valkūnas 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 2013, Vilnius, Lietuva

16 BcnI restrikcijos endonukleazės atpažinimo modeliavimas kvantinės chemijos metodais G. Bašinskas, M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 2013, Vilnius, Lietuva

15 Photoprotective energy quenching by lutein in the plant light-harvesting complex LHCII Duffy, Christopher D.P. ; Chmeliov, Jevgenij ; Mačernis, Mindaugas ; Šulskus, Juozas ; Valkūnas, Leonas ; Ruban, Alexander V. Light-harvesting processes : an interdisciplinary conference on novel concepts of light-harvesting phenomena and related topics 2013, Bayreuth, Vokietija

14 Deformuotų luteino molekulių elektroniniai spektrai M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 2011, Vilnius, Lietuva Grenoblis, Prancūzija

13 Modeling of photochromic propertie of benzoxazine compound by means of quantum chemical methods S. Toliautas, J. Šulskus, M. Mačernis, M. Vengris, L. Valkūnas 12th international conference Electronic and Related Properties of Organic Systems 2011, Vilnius, Lietuva Neringa, Lietuva

11 Ultrafast spectroscopic studies of N-triphenylmethylsalicylidene imine tautomeric forms R. Karpicz, M. Macernis, J. Šulskus, Lewanovicz A., L. Valkunas, V. Gulbinas 8th international conference on electronic processes in organic and inorganic materials 2010, “Synyogora residence” Ivano-Frankivsk Region, Ukraina daugiau nei 500km nuo Vilniaus yra Stokholmas, Švedija

10 Determination of stable stilbazol structures from high performance quantum chemical computations Juozas Šulskus, Mindaugas Mačernis 3rd international conference innovative information technologies IIT-2209 Vilniaus Verslo Kolegija, 2009, Vilnius, Lietuva Lyjonas, Prancūzija

9 Spectral variations of photoactive biologcal molecules and related model compounds Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus and Leonas Valkunas 13th edition of the International Conference on the Applications of Density Functional Theory in Chemistry and Physics 2009, Lyon, Prancūzija Lisabona, Portugalija

8 Spectral modulation of carotenoids by the protein environment Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus and Leonas Valkunas Workshop on Quantum Effects in Biological Systems – QuEBS 09 2009, Lisabona, Portugalija 300 km nuo Vilniaus

7 Deformuotų karotinoidų elektroniniai spektrai (Electronic spectra of deformated carotenoids) Jelena Strelcova, Juozas Šulskus, Mindaugas Mačernis, Leonas Valkūnas 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 2009, Vilnius, Lietuva

6 Stilbazolio darinių DFT skaičiavimai ir virpesinių spektrų analizė (DFT calculations and analysis of vibrational spectra of the stilbazol derivatives) Mantas Kelminas, Alytis Gruodis, Juozas Šulskus, Mindaugas Mačernis 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 2009, Vilnius, Lietuva

5 Elektroniniai spektrai fotoaktyviuose molekulėse (Spectral variations of photoactive model molecules) Mindaugas Macernis, Leonas Valkūnas, Juozas Šulskus, Renata Karpič, Vidmantas Gulbinas 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 2009, Vilnius, Lietuva

4 Parallel computing system for molecular quantum mechanical modeling Mindaugas Mačernis, Juozas Šulskus Vilniaus Verslo Kolegija, Vilnius, October 16-18 2008, Vilnius, Lietuva

3 Protonų pernašos biologinėse molekulėse modeliavimas (Proton transfer modeling in biological molecules). Mindaugas Mačernis, Bronius Povilas Kietis, Juozas Šulskus, Leonas Valkūnas 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 2007, Vilnius, Lietuva

2 Theoretical investigation of electromagnetic wave scattering by magnetized ferrite sphere Juozas Bučinskas, Mindaugas Mačernis, Viktoras Šugurovas 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2005 m. birželio 16-18. Vilnius, 2005, p. 226 2005, Vilnius, Lietuva

1 Sklaidos įmagnetintu feritiniu rutuliu kraštinio uždavinio sprendinys, naudojant sferines beselio funkcijas Juozas Bučinskas, Mindaugas Mačernis, Viktoras Šugurovas 35-oji jubiliejinė Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 2003, Vilnius, Lietuva

Organising Conferences

EUROCAROTEN Workshop on Sustainable Production of Carotenoids – From Biosynthesis to Biotechnology

Link: https://www.eurocaroten.eu/…/Call%20abstracts%20Trogir%20EUROCAROTEN%20final.pdf

The Workshop Organizing Committee

2017, 16-17 October, Trogir (Croatia)

BUX

Link: http://www.bux-org.com/eventsmeetings/201603-vilnius/ BuX Meeting of Supecomputing centers

Local Organising Committee

2016 Vilnius

Erpos-12

Link: [http://www.erpos-12.ff.vu.lt](http://www.erpos-12.ff.vu.lt ](http://www.erpos-12.ff.vu.lt](http://www.erpos-12.ff.vu.lt ) {target=_blank} 12th International Conference Electronic and Related Properties of Organic Systems

Local Organising Committee

2011 Vilnius